Dáta v cloudovom úložisku

Zdieľaj tento článok

Cloudové úložisko je model cloud computingu , v ktorom sú údaje uložené na vzdialených serveroch a prístupné cez internet alebo prostredníctvom vyhradeného pripojenia k súkromnej sieti. Infraštruktúru úložiska udržiava, prevádzkuje a spravuje poskytovateľ cloudového úložiska spoločnosť Websupport. Cloudové úložisko umožňuje prístup k údajom odkiaľkoľvek.
Cloudové úložisko poskytuje koncovým používateľom a aplikáciám virtuálnu architektúru úložiska, ktorá je škálovateľná podľa požiadaviek.
Existujú rôzne formy cloudového úložiska
Verejné cloudové úložisko – na pripojenie sa používa internet. Úložisko spravuje poskytovateľ cloudu a používajú ho iné firmy.
Súkromné ​​cloudové úložisko – Môžete si vytvoriť vlastné úložisko, na ktoré budete mať prístup cez súkromné spojenie. Bude slúžiť len pre vaše potreby.
Hybridné cloudové úložisko –Citlivé informácie sa uchovávajú v súkromnom cloude a využívajú sa služby verejného cloudového úložiska na ukladanie údajov, ktoré nie sú citlivé.
Websupport Cloudové úložisko je postavené na Solid State Drive. Moderné riešenie je spoľahlivé a rýchle. Vaše dáta sú uložené na dostupnom úložisku, ktoré je synchrónne replikované na záložné diskové pole v inom datacentre. Disková kapacita je ľubovoľná, podľa vašich individuálnych potrieb. Prispôsobí sa vašim aktuálnym požiadavkám: kapacitu je možné navyšovať aj znižovať.
Pre firmy je dátové úložisko od Websupport je výhodné, pretože je škálovateľné. Už nie je potrebné kupovať drahý hardware, software a serverový priestor.
Cloudové úložisko je tiež dobrá voľba pre firmy, ktoré využívajú home office. Zamestnanci môžu pristupovať k svojim súborom, údajom a informáciám odkiaľkoľvek. Pracovníci môžu tiež okamžite zdieľať dokumenty medzi sebou. Tímová práca je teda jednoduchšia a rýchlejšia aj pri home office.Prečo je úložisko Cloud tou správnou voľbou pre vás alebo vaše podnikanie?

Cloud computing funguje na podobnom princípe ako weboví e-mailoví klienti, čo umožňuje používateľom mať prístup ku všetkým funkciám a súborom systému bez toho, aby museli mať väčšinu systému na svojich vlastných počítačoch. V skutočnosti väčšina ľudí už používa rôzne služby Cloud computingu bez toho, aby si to uvedomovali. Gmail, Disk Google, ba dokonca aj Facebook a [...]

Online marketing a jeho pozitívny dopad pre vašu firmu

Predtým, než preskúmame kladné vplyvy internetového marketingu, musíme si  zodpovedať jednu dôležitú otázku, čo je to online marketing? Online marketing je použitie rôznorodého a vyvíjajúceho sa súboru internetových digitálnych techník na oslovenie cieľového publika. Metódy a techniky používané pre webový marketing zahŕňajú: e-mailový a obsahový marketing, sociálne médiá, grafickú reklamu, optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), webové stránky [...]

Prečo je kúpa domény dôležitá?

Záleží vôbec ešte na výbere domény? Ak ste podnikateľ, môže to znamenať naozaj veľa. Registrácia názvu domény je jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali podniknúť pri budovaní svojho online portfólia. Poďme si spolu prebrať tri hlavné dôvody, prečo by ste s kúpou vlastnej domény už toľko otáľať nemali. Výber vhodného názvu domény je prvým [...]

Neváhajte objednať: dedikovaný server

Dedikovaný server je server, ktorý používa iba vaša firma. Nikto iný nebude na serveri, čo znamená, že získate všetok výkon, úložisko a šírku pásma, ktoré sú k dispozícii. Dedikovaný server je známy ako jedna z najvýkonnejších možností hostingu. Ak si vyberáte medzi zdieľaným a dedikovaným serverom, napíšeme vám o výhodách dedikovaného servera. Ak používate zdieľaný hosting, každý, [...]