Správa serverov

Share this post

Každá profesionálna firma závisí na kvalitnej serverovej infraštruktúre. Servery slúžia na ukladanie údajov, hosting webových stránok, e-mailov a iných aplikácii. Spravovať server, či už interne alebo v cloude, znamená mať prehľad o hardvéri, softvéri, zabezpečení a zálohovaní.
Cieľom správy serverov je zvýšiť efektivitu a výkon pri súčasnom zaistení bezpečnosti IT operácií. Správa servera je proces správy hardvérových a softvérových komponentov serverov v snahe zabezpečiť, aby servery fungovali podľa spoľahlivo. Správa servera sa zvyčajne začína, keď získate nový server, a končí, keď server vyradíte z prevádzky alebo v niektorých prípadoch dokonca aj po ňom.
Existujú nasledovné typy serverov:
Lokálne servery
Cloudové servery
Hybridné servery
Správa server môže zahŕňať nasledovné
– Údržbu serverového hardware a riešenie technických problémov. Udržiavanie dobrého výkonu hardvéru je základom efektívnej správy servera.
– Aktualizácia software. Existujúci softvér, firmvér a operačné systémy by sa mali pravidelne aktualizovať z hľadiska výkonu aj zabezpečenia, pretože slabý výkon môže stiahnuť ostatné časti systému a potenciálne vytvoriť zraniteľné miesta,
– Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnosť je zabezpečovaná podľa individuálnych potrieb.
Aj vaša firma by mala zabezpečiť všetky požiadavky, ktoré si obchodné potreby vyžadujú. Správa servera vás odbremení od mnohých technických požiadaviek.